Workshop: Život v rodine, Úspešní ľudia z detského domova

OZ Silnejší slabším v spolupráci s OZ Detské mestečko
Organizuje spoločné aktivity pre deti a mládež z detských domovov vrátane rómskych detí spolu s deťmi a mládežou z bežných rodín. Aj v tomto roku pokračujeme v ďalších aktivitách – absolvovali sme kurz spoznaj sám seba. Prebrali sme si pod vedením dobrovoľníkov a zamestnancov detského domova ďalšiu tému život v rodine. Absolvovali sme i zaujímavú diskusiu s úspešnými ľuďmi, ktorí vyrastali v detskom domove. Pozvanie prijala žena ktorá vyrastala v ich kruhoch, ktorá študuje, pracuje a vedie plnohodnotný život. Naďalej pokračujeme aj v športových aktivitách mimo detského domova.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.

 

Advertisement