Workshop : Predstav sa moderne

OZ Silnejší slabším v spolupráci s OZ Detské mestečko
Organizuje spoločné aktivity pre deti a mládež z detských domovov vrátane rómskych detí spolu s deťmi a mládežou z bežných rodín

Od septembra 2015 do apríla 2016 prebieha projekt Búrame predsudky a učíme sa vzájomne, ktorý bol podporený sumou 4.500,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie a je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Búrame predsudky a učíme sa vzájomne je posilnenie zraniteľných skupín.
V mesiaci október už máme za sebou úvodné stretnutia, kde sa mladí ľudia dôkladne zoznámili s celým priebehom projektu. Cieľom workshopov „ Predstav sa moderne“ bolo rozvíjanie prezentačných zručností, počítačových kompetencií, … Simuláciou pracovných pohovorov, skúšok a jednania na úradoch sa mladí ľudia učili reálne orientovať v rôznych životných situáciách, s ktorými sa môžu stretnúť po odchode z detského domova i z bežnej rodiny do samostatného života.
O ďalších aktivitách Vás budeme pravidelne informovať. 

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo

 

 

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement