Workshop Diskriminácia

V rámci programu Búrame predsudky a učíme sa vzájomne sa uskutočnil workshop na tému „Diskriminácia“ pod vedením Mgr. Magdaleny Suchánkovej. Rozprávali sme sa o tom čo je diiskriminácia ,ako ju vnímame v bežnom živote , ako ju môžu vnímať dospelí a ako deti. Kto a v akej situácii sa môže s stretnúť s diskrimináciou. Existuje diskriminácia rómov a detí z detského domova? Zamerali sme sa na príklady z reálneho života ,osobné skúsenosti detí z detského domova a detí rómskeho pôvodu. Téma deti zaujala, veľa diskutovali a rozprávali svoje životné skúsenosti.
V ďalšej časti projektu prebehol športový tréning, prostredníctvom ktorého sa snažíme viesť mládež k vytrvalosti, disciplíne a k motivácii na voľný čas. Tréning sa uskutočnil pod vedením profesionálnych športovcov.

 Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement