Výlet na Beckovský hrad

 Poslednou spoločnou aktivitou, ktorá zaujala mladých ľudí v našom projekte – Búrame predsudky a učíme sa vzájomne bol výlet na hrad Beckov. Výletu sa zúčastnili deti z detského domova, obyvatelia DSS a deti z prirodzených rodín. Prostredníctvom rôznych umeleckých vystúpení, historickej kuchyne, stretnutí s osobnosťami histórie, …. deti spoznávali históriu a v neposlednom rade sa učili vzájomnej tolerancii.
Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo
 Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement