Stretnutie v Domove služieb v Adamovských Kochanovciach

Dňa 12.9. 2016 navštívila pani starostka Ing. Alena Bulková a naša spevácka skupina Studienka klientov Domova sociálnych služieb Adamovské Kochanovce. „Posedenie pri harmonike” zorganizovalo OZ Silnejší slabším v rámci svojho projektu „Spoza brány k politikom”. Aktivity sa zúčastnili aj za TSK Elena Nekorancová a pani riaditeľka DSS Jana Pondušová so sociálnymi pracovníkmi.

Počas stretnutia ženy zo Studienky s doprovodom harmoniky Jara Surovského zaspievali krásne pesničky, niektoré naučili spievať aj klientov DSS. Po príhovore pani starostky predviedli klienti DSS svoju šikovnosť a tvorivosť. Priateľská atmosféra a známe melódie kultúrne obohatili deň všetkým zúčastneným.

Advertisement