September – Spoločne to zvládneme

Posledný mesiac nášho projektu sme venovali zhrnutiu projektu . Na workshope „Spoznajme sa zabavme sa sme si pripomenuli cieľ projektu a aktivity projektu. Diskutovali sme o tom, či sa nám podarilo cieľ dosiahnuť. Ako to vníma cieľová skupina a ostatní. Rozprávali sme sa o jednotlivých aktivitách, o ich prínose. Cieľová skupina hodnotila projekt veľmi pozitívne, výborne sa bavili na výletoch, športovách tréningoch a aj na workshopoch.

Záverečný výlet do lesoparku Brezina v Trenčíne bol plný emócií. Cieľovej skupine sme vysvetlili, že výlet je poslednou aktivitou tohto projektu, čo im prišlo veľmi ľúto. Počas prechádzky a občerstvenia sme sa rozprávali o projekte. Spomínali sme na veselé príhody. Cieľová skupina a aj ostatní zúčastnení vyjadrili túžbu, že by radi ešte pokračovali v aktivitách. Vďaka aktivitám spoznali nových ľudí, mnohí dokázali prijať inakosť a zdravotne znevýhdnení sa lepšie včlenili medzi komunitu v obci.

Advertisement