August – Spoločne to zvládneme

Neľahké obdobie, ktoré začalo v marci 2020 kvôli COVID 19 prežívali nielen ekonomicky aktívni občania. Izolácia, dodržiavanie prísnych opatrení, zákaz výletov a aj strach, si prežili tiež znevýhodnení občania, seniori a deti. Po uvoľnení opatrení sme sa mohli konečne v auguste spoločne stretnúť. Prežili sme krásny deň na výlete do CHKO Vyškovec. Najviac izolácie si užili najmä zdravotne znevýhodnení, preto tento výlet prežívali naozaj veľmi intenzívne. Krásna príroda, voľnosť, kontakt s inými ľuďmi si užívali všetci naplno.

Športový tréning – futbalové stretnutie sa uskutočnilo v obci na umelom ihrisku. Zdravotne znevýhodnení spolu so seniormi a deťmi zo základnej školy začali tréning spoločnou rozcvičkou. Potom nasledovalo rozdelenie do družstiev a priateľský futbalový zápas. Publikum a povzbudzovanie mali na starosti seniori. Zdravotne znevýhodnení sa zabavili, zašportovali a opäť strávili príjemné hodiny s občanmi obce.

Advertisement