Projekt Participácia v praxi pokračuje…

Prîprava na ďaľšiu aktivitu projektu Participácia v praxi. Na stretnutie prišla pani poslankyňa mesta Trenčín Danica Birošová. Ďakujeme za stretnutie a tešíme sa na zrealizovanie praktickej aktivity v Trenčíne – časť stred…….

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.Fotka OZ Silnejší Slabším.

Koľko je na svete detí, koľko je na svete ……Ďakujeme každému, kto dnes prispel svojím umením a pomohol deťom z detských domovov ,ale i z rodín upraviť detské ihrisko v Trenčíne- časť stred.Aktivita sa konala v rámci projektu ,,Participácia v praxi, s pomocou pani poslankyne Danici Birošovej . Ďakujeme za chutné občerstvenie, ktoré nám pani poslankyňa a jej kolegyne pripravili. Sme radi, že aktivity sa zúčastnili i dobrovoľníci. Ďakujeme.       Na záver aktivity sme si s deťmi posedeli a plánovali ďalšie akcie.

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.

Fotka OZ Silnejší Slabším.Fotka OZ Silnejší Slabším.

23. október 2018:

Dnešné stretko s deckami… téma? Odpad náš každodenný. Dnešné poďakovanie nášmu členovi : Michal Jakub. Pán Barčák bolo nám super.

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.

Advertisement