Poďakovanie za 2 %

Radi by sme poďakovali všetkým, ktorí prispeli 2% z daní na naše aktivity, dobrovoľníkom a všetkým, ktorí s nami spolupracujú a podporujú naše aktivity. Špeciálne poďakovanie posielame Martine Galkovej za účasť na našich aktivitách a za úspešné obhájenie diplomovej práce o našom OZ Silnejší slabším. Gratulujeme!

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement