Participácia v praxi 2 – január

V mesiaci január pokračovanie projektu Participácia v praxi 2, poďme ďalej. Kamaráti z centier pre rodinu Trenčín,  Adamovské Kochanovce,  Zlatovce,  DSS Adamovské Kochanovce, MŠ Chocholná -Velčice, členovia OZ Silnejší slabším, počas mesiaca január  vyrábali, maľovali a pripravovali krmítka. Počas mesiaca prebiehali prípravne  stretnutia, komunikácia s dobrovoľníkmi, účastníkmi, vedením zariadení …

 V rámci projektu sa nám ozvala pani poslankyňa mesta Trenčín – Majka Machová a v rámci komunikácie sme  sa rozprávali o aktivitách mládeže, motivácii, potrebách voľnočasových aktivít, o práci poslankyne, plánoch a aktivitách mesta.

V rámci praktických aktivít sme rozniesli krmítka, bolo umiestnených 80 krmítok  v parku Adamovské Kochanovce, v centrách pre rodinu Mestečko a Adamovské Kochanovce, v MŠ Chocholná Velčice, Kykula, v záhradách rodín. Ďalej v Trenčíne na Soblahovej, v záhradách dobrovoľníkov a v parku Brezina. V parku nám pomáhala Zelená hliadka a Civilná dobrovoľná ochrana. Ajuš a Radko nám v rámci prípravy porozprávali veľmi veľa zaujímavostí o ochrane, starostlivosti a kŕmení. Bez ich pomoci by sme veru Brezinu nezvládli. V rámci aktivít sme využili aj techniku na  komunikáciu a na praktické aktivity sme využili možnosť pobytov v prírode  s rúškom a testom .  ĎAKUJEME  za pomoc !!!!!!Naša prosba ……..Pekne prosíme keď pôjdete na Brezinu oproti  ľanového parku je 5 krmítok. Keď budete mať doma zvyšné orechy ,semienka prosím prineste !!!!!!…..   O ostatné krmítka je postarané. Na ďalší mesiac sa Tešíme na pána Barčáka, pán poslanec s našim združením veľa spolupracuje v praktických aktivitách.

Advertisement