MEDZIGENERAČNÉ UČENIE V PRAXI

Naše občianske združenie Silnejší slabším získalo finančnú podporu na ďalšie aktivity, na ktoré sa už teraz veľmi tešíme.

Spoločne sa naučíme, zdokonalíme praktické zručnosti, urobíme dobrý skutok pre našu obec, spoznáme nové miesta na Slovensku a hlavne si to spolu všetci užijeme.

Začíname v novembri 2021. Články a fotky z aktivít budeme priebežne dopĺňať.

Projekt “Medzigeneračné učenie v praxi” je zameraný na získanie praktických
zručností zdravotne znevýhodnených, vrátane Rómov, ktoré by mohli využiť v ich
ďalšom živote. V rámci medzigeneračného učenia im najmä seniori odovzdajú
svoje skúsenosti a naučia ich rôznym zručnostiam a technikám. Tieto zručnosti sa
budú môcť naučiť prostredníctvom práce priamo v komunite obce pri zveľaďovaní
verejných miest. Týmito aktivitami si zlepšia svoje praktické zručnosti a budú
prospešní pre komunitu

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.