MEDZIGENERAČNÉ UČENIE V PRAXI júl, august, september 2022

Pokračujeme s realizáciou projektu Medzigeneračné učenie v praxi .

V mesiacoch júl , august a september sme spolu s DSS Adamovske Kochanovce pripravili a zrealizovali viaceré aktivity. V rámci prípravy sme si naplánovali činnosti podľa záujmu účastníkov V praxi sme si zašportovali ,naučili sme sa nové techniky ručných prác ale užili sme si spoločné výlety v prírode a spravili malé brigády v našom blízkom okolí .

Spoločne sme sa zúčastnili brigády, výletu v prírode, prehliadky mesta a filmového predstavenia. Spoločne s ostatným účastníkmi sa klienti DSS zabavili, strávili príjemné chvíle, vykonali užitočné brigády pre svoje okolie, naučili sa nové techniky ručných prác, naučili sa používať rôzne náradia. Počas aktivít sa utužujú vzájomné vzťahy, dobré zážitky napĺňajú pozitívne život cieľovej skupiny . Na aktivitách výborná spolupráca ????DSS Adamovské Kochanovce Ďakujeme za dôveru.

.

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Advertisement