MEDZIGENERAČNÉ UČENIE V PRAXI apríl, máj jún 2022

V mesiacoch apríl, máj a jún sme sa stretli na viacerých aktivitách. Počasie sa nám zlepšovalo a pandemické opatrenia sa zmierňovali.

Na dobrovoľníckych aktivitách sme vyčistili park od neporiadku. Naučili sme sa pri tom viac o triedení odpadu. Pomohli sme s prípravou tenisových kurtov na hraciu sezónu. Na brigádach sme sa okrem práce aj zabavili, spoločne seniori, deti z rodín, ľudia zo sociálnych zariadení. Odmenou bola koncom apríla návšteva kina v Trenčíne. Krásnym výletom bola návšteva EKOPARKU v Piešťanoch. Zdravotne znevýhodnení, seniori a deti z rodín si užili zvieratá v úžasne vybudovanom areáli. Pri komentovanej prehliadke si mnohé zo zvierat mohli aj pohladkať. Počasie nám prialo a plavbu na lodi v Piešťanoch si všetci naplno užívali.

Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

Advertisement