Kurz Spoznaj sám seba a športovo motivačné tréningy

V rámci projektu „Búrame predsudky a učíme sa vzájomne“ OZ Silnejší slabším v spolupráci s OZ Detské mestečko organizuje spoločné aktivity pre deti a mládež z detských domovov vrátane rómskych detí spolu s deťmi a mládežou z bežných rodín.

Aj v mesiaci december pokračujeme v týchto aktivitách.

Zúčastnili sme sa pravidelného motivačného tréningu „Svoj čas viem dobre využiť“, kde si mládež precvičila rôzne športy, navštívila fitness centrum a posilňovňu.

Ďalší športový deň „Objavujeme nepoznané športové aktivity“ sme strávili v športovom klube v Trenčíne, kde sme cvičili, hrali tenis pod vedením trénerov.

V rámci týchto športových tréningov sa snažíme mládež motivovať k aktívnemu tráveniu voľného času, získavať sebavedomie, nebáť sa navštíviť fitness centrum, komunikovať s trénermi a ostatnými športovcami.

Kurz „Spoznaj sám seba“ prebehol v krásnej prírode. Potom sme pri dobrom čaji diskutovali na tému: sebapoznávanie, silné, slabé stránky, čo by som chcel v živote robiť, čo ma baví, čo chcem na sebe zlepšiť.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo

Fotka OZ Silnejší Slabším.Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement