Ďakujeme za 2 % daní

Vďaka Vašim 2 % daní pokračujeme v realizácii aktivít s deťmi z domovov, rodín, so seniormi, ale i s jednotlivcami, ktorí majú zdravotné problémy.
Momentálne športujeme s deťmi, vypĺňame stereotypné dni jednotlivcom so zdravotným postihnutím a pokračujeme v kultúrnych a športových aktivitách s deťmi z domovov.

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement