Športový workshop a Tarzánia

OZ Silnejší slabším v spolupráci s OZ Detské mestečko
organizuje spoločné aktivity pre deti a mládež z detských domovov vrátane rómskych detí spolu s deťmi a mládežou z bežných rodín.

23.10.2015 prebehol motivačný tréning detí a mládeže z detského domova spoločne s rovesníkmi z rodín. Cieľom stretnutia bolo poukázať na aktívne trávenie voľného času, motivovať mladých ľudí, aby aktívne a efektívne trávili voľné chvíle , získali nové sociálne zručnosti, kontakty, …
24.10.2015 strávili deti v lanovom centre, kde prekonávali samých seba, svoj strach z výšok, trénovali vytrvalosť, … Cieľom tejto aktivity bolo posilnenie nielen samého seba, ale i posilnenie vzťahov v kolektíve, lepšie vzájomné spoznávanie pri spoločnej športovej aktivite, búranie predsudkov medzi rómami a a nerómami, …
Pri všetkých aktivitách bola pozitívna atmosféra, ktorá prispieva k upevňovaniu kolektívu a spolupatričnosti detí a mládeže z detského domova a detí a mládeže z bežných rodín.

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo

Fotka Magdaleny Suchankovej.
Fotka Magdaleny Suchankovej.
Fotka Magdaleny Suchankovej.
Fotka Magdaleny Suchankovej.
Fotka Magdaleny Suchankovej.
Advertisement