Búrame predsudky a učíme sa navzájom

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo          Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo

http://www.eeagrants.org

http://www.osf.sk

http://www.eeango.sk

Momentálne prebieha od septembra do apríla projekt pre deti z domova a rodín.

Projekt Búrame predsudky a učíme sa vzájomne bol podporený sumou 4.500,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation. Cieľom projektu Búrame predsudky a učíme sa vzájomne je posilnenie zraniteľných skupín.

Búrame predsudky a učíme sa vzájomne“

Od 1.9.2015 do 30.4.2016 OZ Silnejší slabším s OZ Detské mestečko realizuje vďaka podpore z Programu Demokracia a ľudské práva, ktorý spravuje Nadácia Otvorenej spoločnosti projekt, ktorého sa zúčastňujú deti a mládež z detského domova Detské mestečko Trenčín – a bežných rodín.

Deti a mladí ľudia z detských domovov sú ohrození vylúčením zo spoločnosti a väčšina populácie má voči nim predsudky. Tieto vyplývajú aj z toho, že deti vyrastajú a a sú vychovávane v inštitucionalizovaných zariadeniach, v minimálnom alebo žiadnom kontakte s vlastnou rodinou. V týchto zariadeniach sa nachádza veľa rómskych detí. Prostredníctvom projektu chceme dať príležitosť deťom z detského domova možnosť plnohodnotne tráviť voľný čas a zapájať sa do komunitných aktivít.

Cieľom projektu je stretávanie detí z detských domovov spoločne s deťmi z bežných rodín. Chceme vytvoriť tolerantné a inšpirujúce prostredie podporujúce rovesnícke učenie medzi mladými ľuďmi.

Témy budú zamerané na boj proti diskriminácii, poznania samého seba, aktívne trávenie voľného času, ale i nadobudnutie praktických zručností – ako je starostlivosť o rodinu, … Počas obdobia projektu deti navštívia zaujímavosti okolia – Beckovský hrad, múzeum miniatúr, … a prežijú veľa času v prírode.

____________________________________________________

Výsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logoVýsledok vyhľadávania obrázkov pre dopyt nadácia otvorenej spoločnosti logo

Projekt Búrame predsudky a učíme sa vzájomne bol podporený sumou 4.500,- EUR z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation.

Cieľom projektu Búrame predsudky a učíme sa vzájomne je posilnenie zraniteľných skupín.

Pozvánka

 

OZ Silnejší slabším v spolupráci s OZ Detské mestečko

Organizuje spoločné aktivity pre deti a mládež z detských domovov vrátane

rómskych detí spolu s deťmi a mládežou z bežných rodín

14.10.2015 Úvodné stretnutie cieľových skupín

15.10.2015 wokshop „ Predstav sa moderne“

16.10.2015 wokshop „ Predstav sa moderne“

23.10.2015 motivačné športové cvičenie k aktívnemu tráveniu voľného času

24.10.2015 športový deň v „ Lanovom centre Brezina“

28.10.2015 tréning „ Svoj voľný čas viem dobre využiť“

 

 

Advertisement