Pomáhame znevýhodneným občanom

Realizujeme individuálne plány pre 2 znevýhodnených občanov.

Tieto projekty sa uskutočnili vďaka podpore Nadácii SPP.

Pre Janka realizujeme minikurz varenia, čím sme mu splnili jeho kuchársky sen. Veľmi sa potešil pomôckam na varenie a ručné práce.
Michalovi, ktorý má problém so zrakom, sme zakúpili pomôcky pre prácu s počítačom a na trávenie voľného času. S Michalom sa pravidelne stretávame.

Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Fotka OZ Silnejší Slabším.
Advertisement