10

Milí naši priatelia

Tak ako každý rok, tak aj v roku 2023 nás neobíde povinnosť daňového priznania. Mnoho z nás neprikladá dôležitosť darovania 2%.

A práve preto Vás touto cestou chceme poprosiť o to, aby ste tento rok nezahodili šancu pomôcť práve ľudom, ktorí to potrebujú.

Vďaka 2% percentám z daní dokážeme realizovať projekty, workshopy a pomoc, ktoré majú pozitívny prínos pre ľudí, čo to naozaj potrebujú. 

Nezabúdajme na to, pretože nikdy nevieme, kedy budeme práve my tí, čo budú odkázaní na pomoc od druhých.

Budeme veľmi vďační, ak darujete Občianskemu združeniu Silnejší slabším 2% z daní.

Darované peniaze z 2% z daní využijeme na podporu ľudí so znevýhodnením a pomoc pre deti a mládež  z detských domov. Každú pomoc si veľmi ceníme a ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám aj takouto formou pomohli.
Spoločne dokážeme oveľa viac.

Ako postupovať:

1. Najskôr zamestnanec potrebuje priložené Potvrdenie od zamestnávateľa:

2022-Vyhlásenie-o-poukázaní-podielu-zaplatenej-dane-z-prijmov-fyzickej-osoby

2. a potom vyplníte Vyhlásenie s výpočtom sumy k 2%:

Potvrdenie-o-zaplateni-dane-z-prijmov-zo-zavislej-cinnosti-2022

Údaje pre poukázanie 2% dane:

OZ Silnejší slabším
Sídlo: 911 05 Trenčín, Zlatovská 10
Právna forma: občianske združenie
IČO: 42 276 829

Buďte VY tí silnejší a nezabudnite na slabších.

Ďakujeme

O nás

Občianske združenie Silnejší slabším je zamerané na pomoc znevýhodneným občanom so zdravotnými postihnutiami, materiálnymi problémami, ktorí sa nachádzajú v zložitých životných situáciách. Pomáhame aj jednotlivcom, ktorí sa ocitli v zlej sociálno-ekonomickej situácii. Našimi hlavnými cieľovými skupinami sú deti a mládež z detských domovov, domovov sociálnych služieb, deti zo sociálne slabších rodín, ale aj deti z bežných rodín. Vzájomnými aktivitami medzi jednotlivými skupinami búrame predsudky a učíme sa jeden od druhého.

Päť rokov sme pôsobili ako neformálna skupina. Keďže sme videli ako veľmi je potrebné v dnešnej dobe si navzájom pomáhať,  rozhodli  sme  sa pre založenie občianskeho združenia Silnejší slabším.

Naším hlavným cieľom je zapájanie znevýhodnených občanov do kolektívu zdravých ľudí. Organizujeme spoločné voľnočasové aktivity – športové, kultúrne, tvorivé dielne, pomáhame pri aktivitách v obci. Realizujeme aj dlhodobejšie, týždňové  pobyty v prírode, kde spoločne trávia voľný čas zdraví i znevýhodnení, kde pozývame hostí, ktorí ich motivujú a odovzdávajú im praktické skúsenosti. 

Naše občianske združenie spolupracuje s odborníkmi – lekármi, psychológmi, ktorí nám pomáhajú konzultovať naše aktivity. Je pre nás dôležité nájsť každému účastníkovi vhodné uplatnenie.

Občianske združenie nemá zamestnancov. Pracujeme na báze dobrovoľníctva. Aktivity financujeme z 2 % daní, zo sponzorských darov a vyhľadávame grantové možnosti. Ďakujeme všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomáhajú a pomôžu. 

Momentálne realizujeme aj výnimočný projekt: Medzigeneračné učenie v praxi,  ktorý je  zameraný na získanie praktických zručností zdravotne znevýhodnených, vrátane Rómov, ktoré by mohli využiť v ich ďalšom živote. Projekt ‘Medzigeneračné učenie v praxi’ je podporený z programu ACF – Slovakia, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2014-2021. Správcom programu je Nadácia Ekopolis v partnerstve s Nadáciou otvorenej spoločnosti Bratislava a Karpatskou nadáciou.

V roku 2020 sme z 2% zrealizovali:

 

 • prispeli na pobyt v rehabilitačnom centre 5 ročnému dievčatku s ťažkou svalovou atrofiou a zakúpili rehabilitačné pomôcky pre deti s detskou mozgovou obrnou.
 • pripravili sme nácvikové vzdelávanie zručností pre klientov sociálnych služieb a deti z detských domovov formou online vzdelávania počas pandémie, zabezpečili sme pomôcky pre zdravotníkov z centier  sociálnych služieb – rukavice, rúška, plášte..
 • zariadili sme medzigeneračné učenie, kde seniori trávia  voľný čas  s deťmi z detských domovov a učia sa variť, vyšívať, starať o záhradu či zvieratá, veľa spolu komunikujú a pomáhajú si.
 • zabezpečili potravinovú pomoc ľuďom v hmotnej núdzi
 • a zabezpečili sme individuálne pomôcky pre mentálne a zdravotne znevýhodnených ľudí, ale i zážitkové aktivity

 

V roku 2021 sme z  2%  zrealizovali:

 

 • letný pobyt pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb
 • individuálnu pomoc pre chlapca s detskou mozgovou obrnou,  nevidiacemu dospelému mužovi, dievčatku s atrofiou mozgu, onkologickým pacientkam
 • odreagovanie pre rodičov, ktorí majú doma deti s ťažkým postihom, spríjemnili sme im čas a pomohli nabrať energiu návštevou kultúrneho podujatia, regenerácie masážou, vodoliečbou (rodiny sú vyčerpané starostlivosťou o ťažko choré deti)
 • vzdelávacie aktivity pre deti s odborníkmi z rôznych pracovných odvetí
 • voľno-časové aktivity pre lepšie začlenenie ľudí s hendikepom do spoločnosti
 • založili sme chránenú dielňu pre zdravotne znevýhodnených so zrakovým postihnutím, s mentálnym postihnutím a s pohybovým postihnutím

 

V roku 2022 z 2% plánujeme:

 

zabezpečiť odreagovanie pre  rodičov, ktorí majú doma deti s ťažkým postihom, chceme im spríjemniť čas a dať možnosť nabrať energiu návštevou kultúrneho

 • podujatia, regenerácie masážou, vodoliečbou (rodiny sú vyčerpané starostlivosťou o ťažko choré deti)
 • zorganizovať letný pobyt pre deti z detských domovov a domovov sociálnych služieb
 • zabezpečiť individuálnu pomoc pre zdravotne znevýhodnených, pomoc pre chlapca s detskou mozgovou obrnou,  nevidiacemu dospelému mužovi, dievčatku s atrofiou mozgu, onkologickým pacientkam
 • zabezpečiť materiálno – technické vybavenie pre chránenú dielňu aby mohli zdravotne znevýhodnení zamestnanci naďalej pracovať a rozširovať svoje schopnosti a zručnosti
 • zabezpečiť potravinovú a hmotnú pomoc pre ľudí v núdzi
 • financovať aktivity zamerané na medzigeneračné učenie

 

 

8 thoughts on “

 1. Som stály podporovateľ a teší ma každý Váš úspech a vždy budem stáť pri Vás. Pre mňa proces, ktorým ste prešli a koľkým ste pri ňom pomohli je neuveriteľný a verím, že aj naďalej budete rozdávať radosť a zážitky aj tým, ktorí ich vo svojom živote veľa nemajú. Verím, že ešte mnohí nájdu vo Vašom OZ pocit, že sú niekde potrební a aj napriek svojmu hendikepu vedia byť osožní. Teším sa na Vaše ďalšie akcie a usmiate tváričky tých, ktorí nevedia klamať…. Prajem veľa lásky od tých, ktorí ju tak nezištne vedia rozdávať, podpory od tých, ktorí môžu, a sily pokračovať…

 2. Obdivuhodná práca ľudí s veľkým srdcom….. Milka snímam pred tebou a tvojim tímom klobúk. Nieje nič krajšie ako vidieť rozžiarené oči detí a mladých ľudí,ktorým ponúkate množstvo voľnočasových aktivít a ktorým dávate to,čo nedala alebo nemohla dať rodina ….. lásku.

 3. Celému kolektívu občianskeho združenia Silnejší slabším chceme poďakovař za úžasný týždeň strávený na Kykuly pre deti z nášho Detského domova v Novom Meste nad Váhom a z Detského domova ze Strážnice. Týždeň , ktorý deti tu strávili zanechá v našich spomienkach veľké množstvo spomienok a krásnych stretnutí s mnohými zaujímavými ľuďmi a prekrásne chvíle v lone nádhernej prírody, Veľkú vďaku dávame tetám, ktoré sa starali o naše žalúdky a úžasne nám varili a starali sa o nás celé dni. Dúfam, že sa ešte niekedy stretneme na tomto úžasnom mieste a s tým istým obsadením – už teraz sa na to tešíme
  Deti z Detského domova v Novom Meste nad Váhom

 4. Kniha Rodinné príbehy bez rodín je knihou autentických výpovedí odchovancov Detského mestečka Trenčín Zlatovce, vychovávateľov a ďalších zainteresovaných ľudí, ktorí sa zaslúžili o jeho vznik a rozvoj. Detské mestečko vzniklo ako alternatíva klasických detských domovov v 70. rokoch minulého storočia ako detský domov rodinného typu, kde sa o skupinu detí bez rodičov staral manželský pár. Táto idea sa, žiaľ, nezachovala dnes sa o deti v pôvodnej rodinnej bunke v rodinnom dome stará striedavo 5 ľudí, ktorí chodia do domu do práce na 8hodinové pracovné zmeny. Ako sa táto transformácia výchovného systému odrazila na deťoch, ako ovplyvnila ich výchovu, vzdelávanie a celkový postoj k životu, to sa dozviete po prečítaní knihy.

Pridaj komentár

Zadajte svoje údaje, alebo kliknite na ikonu pre prihlásenie:

WordPress.com Logo

Na komentovanie používate váš WordPress.com účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Facebook photo

Na komentovanie používate váš Facebook účet. Odhlásiť sa /  Zmeniť )

Connecting to %s